Tisztelettel tesszük közzé a Fiatal Kutatók és Doktoranduszok XI. Nemzetközi Teológuskonferenciájának szekcióbeosztásait:

Biblikus tudományok, szentírástudományi szekció

Szekcióelnök: Dr. Cziglányi Zsolt

Szekciótitkár: Pápai Attila 

Időpont (20 perc előadás + 10 perc diszkusszió) Előadó neve Előadás címe
10:30-11:00 Dicső Melinda Áház uralkodása az Asszír Birodalomnak való behódolás árnyékában
11:00-11:30 Fenyves Krisztián Az izajási próféciák fordításainak teológiai profilja
11:30-12:00 Lengyelfi Emőke Rút könyvével kapcsolatos előzetes kutatások az idegenség szempontjából
12:00-12:30 Schnider A. Angelika Codex Neofiti 1, Exodus 1-15 vizsgálata
12:30-13:00 Zsizsmann Endre A helyes böjt paradigmája Hermász: A Pásztor című munkájában (5.1 [54]; 5.3 [56])


 

Egyháztörténeti; egyházjogi, kánonjogi szekció

Szekcióelnök: Dr. Baráth Béla Levente

Szakmai konzulens: Dr. Kiss Gábor

Szekciótitkár: Lencsés Noémi 

Időpont (20 perc előadás + 10 perc diszkusszió) Előadó neve Előadás címe
10:30-11:00 Bacsó Benjámin Szabadegyházak lehetőségei 1945-1949 között
11:00-11:30 Dudás Róbert Gyula Titkos magyar püspökszentelések a szocializmus idején
11:30-12:00 Guia Laurean, fr. Hugó OFM Fogolyként a brassói titkosszolgálat börtönében
12:00-12:30 Jonica Xénia „Oly szegények, oly szétszórtak, hogy nem tudnak templomot építeni, papot tartani!”
12:30-13:00 Kállai Benedek Nyüvedről a Duna-csatornához, Bődi Mihály református lelkipásztor története
13:45-14:15 Köblös Lehel A kövek kiáltanak - a Teleki család és a hagymásláposi református templom
14:15-14:45 Magyar Balázs Dávid Közerkölcsök Debrecenben 1547-1572
14:45-15:15 Pallai Béla Magyar görögkatolikusok Boldog Alexandru Rusu püspöksége idején
15:20-15:50 Szaplonczay Máté XI. Piusz és a Keleti Egyházak
15:50-16:20 Tóth Krisztián A főkegyúri jog különböző értelmezéseinek kihatása az Erdélyi Római Katolikus Státus és a dualizmus kori magyar kormányzat közti kapcsolatokra
16:20-16:50 Vásárhelyi Bálint Márk Dr. A Péceli Program

 

 

Gyakorlati teológiai, liturgiatudományi szekció

Szekcióelnök: Dr. Pap Ferenc

Szekciótitkár: Damásdi Dénes

Időpont (20 perc előadás + 10 perc diszkusszió) Előadó neve Előadás címe
10:30-11:00 Balogh Dávid A főistentiszteleti lekcióolvasás az 1968-as liturgiai felmérés tükrében
11:00-11:30 Erbach Viola Az Orosz Ortodox Egyház missziológiai önértelmezése
11:30-12:00 Göbölösné Gaál Eszter Az 1780-as debreceni halottas gyűjtemény
12:05-12:35 Márkus Máté The theory and homiletical applicability of theological correlation (angol nyelvű előadás)
12:35-13:05 Pető-Veres Kata A szükségkeresztség gyakorlata és a református ellenállás

 

 

Pasztorálpszichológiai, pasztorálteológiai szekció

Szekcióelnök: Dr. Kocsev Miklós

Szekciótitkár: Czikó László

Időpont (20 perc előadás + 10 perc diszkusszió) Előadó neve Előadás címe
10:30-11:00 Bojoievschi Éva Reziliencia fejlesztése a teológia és a pszichológia határmezsgyéjén
11:00-11:30 Botár István Házasságban egy test és lélekké vált „Mi” élete – Családteológiai gondolatok az Amoris laetitia margójára –
11:30-12:00 Geng Noémi A perifériák felkutatói_a pasztorális teológia találkozási pontja Kelet-Közép-Európában Ferenc pápa és Bodor Ádám között
12:00-12:30 Kántor Viola A Nagybecskereki Egyházmegye első zsinata – egy helyi egyház útkeresése: lehetőségek, módszerek, tanulságok
12:30-13:00 Maszlag Fanni „Innovatív identitás elemek megjelenése a Keresztény Roma Szakkollégiumi hallgatók körében”
13:45-14:15 Mikola Nyiri Emese A keresztény önéletírás XXI. századi lehetőségei. A keresztény írásterápia, mint a pasztorálpszichológia új módszere.
14:15-14:45 Módis László Dr. „Kiemelt a pusztulás verméből” A spiritualitás szerepe a depresszió kialakulásában és kezelésében
14:45-15:15 Nagy-Czumbil Zsuzsanna-Evelyn Katolikus nevelés és oktatás célja jelen századunkban

 

 

Rendszeres (szisztematikus) teológiai; egyházszociológiai szekció

Szekcióelnök: Dr. Fazakas Sándor

Szekciótitkár: Káplár Márton

Időpont (20 perc előadás + 10 perc diszkusszió) Előadó neve Előadás címe
10:30-11:00 Füleczki István A Boldogságos Szűz Mária John Henry Newman teológiájában
11:00-11:30 Porkoláb András József  Kálvin imádságszemlélete
11:30-12:00 Kisnémet Fülöp OSB Egy sokrétű életmű nyomában. Békés Gellért OSB ökumenikus teológiájának körvonalai
12:00-12:30 Lévai Ádám Az Aperuit illis kezdetű Motu Proprio előfutára: Louis Bouyer igeteológiája
12:30-13:00 Lovassy Attila Dr. Az anglikán és a katolikus John Henry Newman egyházfelfogásának aktualitása a mai egységtörekvésben
13:45-14:15 Nagy Levente A szenvedés, elhagyatottság és megsemmisülés jelentősége Tauler és a fiatal Luther teológiájában
14:15-14:45 Ősz-Farkas Ernő Dr. Új vezetők „születésének” elősegítése az egyházban Barnabás példája alapján
14:45-15:15 Herbály Eszter Az egyház intézményes formájának válságjelenségei a modern korban
15:20-15:50 Számel Kata Viola Vallásosságtípusok Európában
15:50-16:20 Vlaj Márk A világi krisztushívők és a sensus fidei
16:20-16:50 Mikó-Prém Alexandra A posztmodern vallásosság jellemzői és annak teológiai értékelése

 

Tematikus szekció: Nők helyzete az egyházban és a társadalomban

Szekcióelnök: Dr. Kókai-Nagy Viktor

Szekciótitkár: Ratkovics Petra

Időpont (20 perc előadás + 10 perc diszkusszió) Előadó neve Előadás címe
10:30-11:00 Ambrus Arnold Szentkereszty Stephanie szociális, karitatív és vallási tevékenysége, különös tekintettel a kézdivásárhelyi Oltáregyesület megszervezésére
11:00-11:30 Bálint Ágnes Elkendőzött fájdalom: pasztorálpszichológiai potenciál Jób feleségének alakjában
11:30-12:00 Homoki Gyula A nők szerepvállalása a montanista mozgalomban
12:05-12:35 Körösvölgyi Zoltán Herspectives: Female Photographers and Faith Today (angol nyelvű előadás)
12:35-13:05 Szűcs Bernadett A Mária szerinti evangélium: egy 'feminista' jegyeket mutató kézirat?
13:05-13:35 Tikász Ábel Észak-amerikai példák, magyar útkeresés – a református női prédikáció lehetőségei

 

 

Tematikus szekció: Valláspedagógia

Szekcióelnök: Dr. Gorbai Gabriella

Szekciótitkár: Dr. Cseh Balázs

Időpont (20 perc előadás + 10 perc diszkusszió) Előadó neve Előadás címe
10:30-11:00 Kallós Péter Pál Az ember túlvilági sorsa valláspedagógiai szemmel
11:00-11:30 Katharina Kraus Ein Fünkchen Religion – Gottesvorstellungen und Religiosität jugendlicher Figuren in aktueller Jugendliteratur (német nyelvű előadás)
11:30-12:00 Kustárné Almási Zsuzsanna Művészettel nevelés - A pedagógiai bábjáték jelentősége és szerepe a katechézisben
12:05-12:35 Lévai-Magyar Noémi A gyermek istenképének neveltetés- és nemi specifikus különbségei
12:35-13:05 Schranz Ambrus Dániel Képi gondolkodás és kereszténység - Valláspedagógiai kérdések Pieter Bruegel festményein keresztül
13:05-13:35 Seben Glória Fekete pedagógiai élmények a hittanórán

 

Vallástudományi szekció

Szekcióelnök: Dr. Kovács Ábrhahám (de.) / Dr. Kovács Krisztián (du.)

Szekciótitkár: Csorvássy Zsófia Fruzsina

Időpont (20 perc előadás + 10 perc diszkusszió) Előadó neve Előadás címe
10:30-11:00 Endrédy Balázs Rendben vannak-e az angyalok az Isteni színjátékban?
11:00-11:30 Gaál Sándor András A vallás és tudomány kapcsolata Dale Moody teológiájában
11:30-12:00 Kolumbán Adrienn Erósz és Thanatosz Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek regényében. Valláselméleti értelmezési lehetőségek.
12:00-12:30 Pető László  Az áldozatbemutatás módjai és szerepe az andoki őslakosok életében Hernández Príncipe, Anonimo és Juan de Santacruz Pachacuti műveiben
12:30-13:00 Rimai Bálint Iszlám az európai kultúrkörben
13:45-14:15 Ljubanic Ádám A hit és a tudomány kapcsolata keresztény szemmel 
14:15-14:45 Dr. Nádor Koppány Zsombor A kultúrafogalom változása a Katolikus Egyházban a II. Vatikáni Zsinat tükrében 

 

 

 

 

 

 

 

A pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Nemzeti Tehetség Program NTP-FKT-M-20-0002 kódszámú pályázati támogatásból valósult meg.

tamogatok