Fogadó intézmény

Debreceni Református Hittudományi Egyetem

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem az 1538 óta működő Debreceni Református drhe ikon2 copyKollégium tagintézményeként a teológiai tudományok művelésének és az egyházi értelmiségképzésnek egyik meghatározó magyarországi központja.

A 16. század derekára reformátussá vált Tiszántúl egyházi központja Debrecen lett, a régió lelkész- és tanítóképzésének feladatát pedig a város iskolája látta el. Az akadémiai lelkészképzés, a tanszékek számának fokozatos emelkedése mellett, 1820-ban ötéves képzéssé bővült: a két évfolyamos teológiai szakképzés egy hároméves filozófiai, alapozó tagozatra épült.

A Kollégium fenntartója, a Tiszántúli Református Egyházkerület 1892-ben határozta el, hogy külön tanári karral és dékán vezetése alatt egy önálló jogakadémiát is felállít. A teológiai és jogi akadémia egészen 1912-ig, az állami egyetem megalakulásáig fennmaradt.

A tanítóképzés 1855-ben vált külön a lelkészképzéstől, majd 1959-től egy új, állami fenntartású intézmény keretei között folyt tovább. A tanítóképző intézet 1976-ban főiskolai rangot kapott, 1990-ben pedig felvette a Kollégium egykori diákja, Kölcsey Ferenc nevét. A főiskola 1992-ben került vissza a Tiszántúli Református Egyházkerület fenntartásába, majd 2011 szeptemberétől beintegrálódott a Debreceni Református Hittudományi Egyetembe. Városunkban ezzel a tanítóképzés visszatért a Kollégium keretei közé.

A DRHE jelenleg 2 intézettel és 17 tanszékkel rendelkezik. Egyetemünk osztatlan, alap, mester és doktori, valamint felsőoktatási szakképzésein a református lelkészképzés mellett további egyházi alkalmazottak, tanítók, valamint egyéb világi értelmiségiek képzését végzi. Az intézménynek jelenleg közel 60 főállású oktatója, és mintegy 800 hallgatója van.

Bővebb információkért, kérjük, látogasson el a www.drhe.hu oldalra!A pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Nemzeti Tehetség Program NTP-FKT-M-20-0002 kódszámú pályázati támogatásból valósult meg.

tamogatok