Védnökeink

Református fővédnök

fekete karoly puspokDr. Fekete Károly református lelkész, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, gyakorlati teológus, egyetemi tanár. 1960-ban született Kisvárdán. Lelkészcsaládban nőtt fel, édesapja Dr. Fekete Károly, református lelkész, teológiai professzor volt Debrecenben.

1978-ban érettségizett a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában, majd a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola orgona tanszakos diákja lett, ahol 1982-ben tett zenei érettségi vizsgát. 1978-tól folyamatosan kutat és publikál hymnológiai, orgonológiai és liturgiatörténeti területeken. 1979-től az Országos Református Kántorképző Tanfolyam tanára.

1982-től a Debreceni Református Teológiai Akadémia (ma: Debreceni Református Hittudományi Egyetem) teológus-lelkész szakos hallgatója, 1992-ben szentelik lelkésszé. 1995-ben doktori fokozatot szerez az Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézetben, Kolozsváron. Disszertációjának címe: Makkai Sándor gyakorlati teológiai munkássága.

1996-tól a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Gyakorlati Teológiai Tanszékén tanszékvezető egyetemi docens. 2009-ben habilitál a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemen, 2010-től egyetemi tanár. 1997-2005 között, majd 2011-től egy újabb ciklusra a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora. 2014-ben a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökévé választják, mely hivatalt 2015. január 1-jétől tölti be.

 

Evangélikus védnök

Fabiny Tamas1Prof. Dr. Fabiny Tamás evangélikus lelkész, teológus, püspök. 1959-ben született Budapesten, édesapja dr. Fabiny Tibor evangélikus lelkész, egyháztörténész. 1977 és 1982 között a budapesti Evangélikus Teológiai Akadémián tanult. 1982-ben lelkésszé szentelték, ezt követően Siófokon, Kötcsén és Balatonszárszón szolgált segédlelkészként. 1984–85-ben, majd 1993–94-ben és 1997–98-ban Erlangenben, 1985–86-ban pedig Chicagóban folytatott külföldi teológiai tanulmányokat. 1986-tól kőbányai segédlelkész, majd 1987 és 1999 között ugyanitt gyülekezeti lelkész. 1996 és 2006 között a Duna Televízió külső munkatársa. 1999 és 2006 között az Evangélikus Hittudományi Egyetem Újszövetségi Tanszékének főállású oktatója (előbb adjunktusként, végül tanszékvezető egyetemi tanárként). Teológiai doktorátust és habilitációt is szerzett.

2005 decemberében az Északi evangélikus egyházkerület gyülekezetei püspöküknek választották. Hivatalába 2006. március 25-én iktatták be a miskolci evangélikus templomban. 2010 júliusában a Lutheránus Világszövetség Közép- és Kelet-Európáért felelős alelnöke lett.

2017. november 24-én választották meg a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökének.

 

Görögkatolikus védnök

Kocsis Fulop1Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek, metropolita 1963. január 13-án született Szegeden. 1983-tól 1989-ig a nyíregyházi Papnevelő Intézet növendéke, 1989. augusztus 20-án szentelik pappá Máriapócson. 1989–1991 között Rómában folytat pedagógiai tanulmányokat, a Pápai Szalézi Egyetem növendékeként, melyet követően 1993-ig a hajdúdorogi Görög Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hittanára lesz. 1993–1995 között paróchus Tornabarakonyban (Miskolci Apostoli Exarchátus), 1995-től 1999-ig a Chevetogne-i (Belgium) bencés monostorban tölti a noviciátust. 1998. november 6-án megyéspüspöke szerzetessé szenteli, ekkor kapja a Fülöp nevet. 1999-től 2008-ig Dámócon (Hajdúdorogi Egyházmegye, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében) él szerzetestársával együtt, a megyéspüspökük által 2000-ben alapított monostorban.

Püspöki kinevezésére 2008. május 2-án kerül sor, püspökszentelésére és beiktatására pedig 2008. június 30-án Hajdúdorogon.

2015. március 20-án Ferenc pápa megalapította a bizánci hagyományú krisztushívők számára a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyházat. A Hajdúdorogi egyházmegyét főegyházmegyei rangra emelte. Ugyanezen hatállyal Kocsis Fülöp hajdúdorogi püspököt kinevezte a főegyházmegye első érsekévé és a sajátjogú görögkatolikus egyház metropolitájává.

Jelmondata: Erőm a gyöngeségben

Római katolikus védnök

Palanki fotoPalánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök Balassagyarmaton született 1964. március 11-én. Az érettségi után a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán szerzett üzemmérnöki diplomát. 1989 és 1994 között az Esztergomi Hittudományi Főiskolán végezte tanulmányait, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetében szerzett licenciátust. 1994. június 18-án szentelték pappá Esztergomban, melyet követően a Váci Egyházmegyébe inkardinálódott.1996-ig káplán Balassagyarmaton, 2000-ig Dorogházán, majd 2000-2005 között Püspökszilágyon plébános.

2000-ben kánonjogi licenciát szerez. 2005 és 2010 között a Váci Propedeutikus Szemináriumban spirituális. 2010. augusztus 1-től a budapesti Központi Papnevelő Intézet spirituálisa. 2010. december 27-én a Szentatya az Egri Főegyházmegye segédpüspökévé nevezi ki és a fidolomai címzetes püspöki címet adományozza neki.

2011. február 26-án szentelik püspökké az egri bazilikában. 2011. augusztus 1-től Miskolc-Mindszenti plébános. 2013 decemberétől az Egri Főegyházmegye általános helynöke. 2015. szeptember 21-i megyéspüspöki kinevezése a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyébe szól. 2015. november 14-én kerül sor püspöki beiktatására Debrecenben, a Szent Anna székesegyházban

Jelmondata: Jézus a feltámadás és az élet.

A pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Nemzeti Tehetség Program NTP-FKT-M-20-0002 kódszámú pályázati támogatásból valósult meg.

tamogatok