Főelőadó

prof dr heidl gyorgy

Prof. Dr. Heidl György egyetemi tanár, a PTE BTK Esztétika és Kulturális Tanulmányok tanszékének vezetője. 1967-ben született Várpalotán. Magyar és művészettudomány szakos tanárként végzett 1993-ban a Janus Pannonius Tudományegyetemen (jelenleg Pécsi Tudományegyetem), majd 1997-ben Medieval Studies MA diplomát, 2000-ben pedig filozófiai PhD fokozatot szerzett a Közép-Európai Egyetemen. Disszertációjának címe: Origen's Influence on the Young Augustine. 2012-ben habilitált a Debreceni Egyetemen, 2020-tól a Magyar Tudományos Akadémia doktora.

1993-tól megszakítás nélkül a PTE bölcsészkarán tanít, esztétikatörténeti és eszmetörténeti előadásokat és műelemző szemináriumokat tart. A PTE Patrisztika Központjának alapító munkatársa, hazai és nemzetközi tudományos testületek, szerkesztőbizottságok tagja.

Fő kutatási területe az ókori filozófia, a késő antik és középkori művészetelmélet és hermeneutika, valamint az ókeresztény irodalom- és teológiatörténet, korai katekézisek, antik és középkori paideia, a személyiségfejlesztés technikái, a művészetek ebben játszott szerepe. Az egyházatyákkal kapcsolatos szaktudományos és népszerűsítő publikációi széles körben ismertté tették a nevét, jelentős nemzetközi elismertséget szerzett Szent Ágoston korai teológiai munkáinak elemzésével, amelyeken kimutatta az alexandriai teológus, Órigenész gondolatainak erőteljes hatását.

Eddig tizenhét önálló könyv, száznál több szaktanulmány és könyvrészlet, valamint számos szerkesztett kötet fűződik a nevéhez. Hazai és nemzetközi szakmai szervezetek tagja, a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja, rendszeresen fordít latin szövegeket, angolul és magyarul publikál. Kiemelkedő tudományos, oktatói, publikációs és fordítói tevékenysége elismeréseként 2017-ben megkapta a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést.

Blogot vezet teológia, filozófia, művészet, közélet témákban (lásd: heidlgyorgy.com). A Sator Music és a Véletlen Trió frontembere, zeneszerző, dalszerző. Felesége szociális területen dolgozik, négy gyermekük van.

A pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Nemzeti Tehetség Program NTP-FKT-M-20-0002 kódszámú pályázati támogatásból valósult meg.

tamogatok